สายตรงหัวหน้าภาคฯ
Address:
ภาควิชาพยาธิวิทยา
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หาดใหญ่
สงขลา
90110
Thailand
Send an Email
Miscellaneous Information:

ท่านที่ต้องการสื่อสารโดยตรงถึงหัวหน้าภาคฯขอให้คลิกที่ปุ่ม Contact Form ด้านบนของช่องนี้ กรอกรายละเอียดของท่าน แล้วจึงส่งข่าวสารที่ท่านต้องการ เนื้อหานี้จะส่งตรงถึงหัวหน้าภาคฯแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น