รายการทดสอบของหน่วยพยาธิวิทยากายวิภาค
(*: รายการทดสอบที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 15189:2012)

รหัสกรมบัญชีกลาง ชื่อรายการ ราคา
38516 34-beta-E12 420
38002 Adenoid gland 600
38002 Adrenal gland, adrenalectomy 600
38504 AE1/AE3 (cytokeratin) 360
38301 AFB 75
38505 AFP 350
38301 Alcian blue 75
38506 ALK protein 505
38507 Alpha-Inhibin 470
38106 Appendix, appendectomy 290
38512 Bcl-2 435
38513 Bcl-6 505
38562 Beta-catenin 420
38518 Beta-hCG 350
38002 Biopsy หรือชิ้นเนื้อที่มีความยาว 2-5 ซม. 600
38001 Biopsy หรือชิ้นเนื้อที่มีความยาวมาก 290
38003 Biopsy หรือชิ้นเนื้อที่มีความยาวมากกว่า 5 ซม. 1,200
38001 Biopsy หรือชิ้นเนื้อที่มีความยาวไม่เกิน 2 ซม. 290
38521 BOB-1 650
38190 Bone (tumor : en bloc resection pelve 2,880
38191 Bone marrow biopsy 290
38223 Breast (core needle biopsy, multiple 1,440
38221 Breast (mass, excision, > 5 cm) 1,200
38220 Breast (mass, excision, 2-5 cm) 600
38222 Breast (mass, excision, less than 2 c 290
38224 Breast (simple mastectomy) 1,440
38225 Breast(mastectomy) with axillary content 2,880
38225 Breast, mastectomy (simple, radical, 2,880
38999 C4d 2,400
38527 Calretinin 470
38535 CD10 520
38552 CD117 (c-kit) 675
38999 CD123 625
38553 CD138 375
38536 CD15 360
38999 CD19 640
38530 CD1a 865
38552 CD2 675
38537 CD20 435
38538 CD21 360
38539 CD23 590
38531 CD3 520
38540 CD30 400
38571 CD33 520
38542 CD34 470
38648 CD38 540
38532 CD4 505
38544 CD43 410
38545 CD45 (LCA) 410
38533 CD5 480
38546 CD56 420
38547 CD57 495
38656 CD61 375
38548 CD68 KP1 385
38548 CD68 PGM 385
38594 CD7 520
38550 CD79a 480
38534 CD8 580
38551 CD99 435
38557 CDX-2 385
38558 CEA 385
38181 Cervical conization, LEEP 1,440
38181 Cervix, conization/LEEP/LLETZ 1,440
38560 Chromogranin A 540
38564 CK-19 420
38565 CK-20 410
38562 CK-7 420
38566 CMV 385
38567 c-Myc 480
38107 Colon, colectomy 1,440
38108 Colon, colectomy 2,880
38108 Colon, colectomy with node dissection 2,880
38301 Congored 75
38301 Crystal violet 75
38002 Curetting, each specimen 600
38640 CXCL13 555
38571 Cyclin D1 520
38999 D2-40 550
38301 Deeper cut 75
38572 Desmin 410
38578 E-cadherin 435
38301 Elastic 75
38580 EMA 340
38002 Endocervix, curettage 600
38002 Endometrium, curettage 600
38582 ER* 685
38100 Esophagus, esophagectomy 1,440
38101 Esophagus, esophagectomy 2,880
38101 Esophagus, esophagectomy with node di 2,880
38006 Excisional biopsy with margin examination 1,200
38210 Extremities, amputation with tumor 3,600
38211 Extremity, amputation (non tumor) 2,880
38210 Extremity, amputation (tumor) 3,600
38040 Eye ball, enucleatiion 600
38041 Eye ball, excenteration 1,200
38583 Factor VIII 375
38174 Fallopian tube, salpingectomy 290
38174 Fallopian tube, tubal pregnancy 290
38173 Fallopian tube, Tubal steritization 290
38210 Femur/leg amputation, bone and soft tissue tumor 3,600
38301 Fite 75
38301 FNA, body fluid 600
38301 Fontana 75
38010 Frozen section (คิดเป็นราย) 1,395
38124 Gallbladder 600
38589 GCDFP 15 480
38590 GFAP 400
38301 Giemsa 75
38592 Glycophorin A (CD235) 460
38527 Glypican-3 470
38301 GMS 75
38401 GMS/IRON เฉพาะสไลด์เสมียร์ 75
38594 Granzyme B 520
38596 H.pylori 385
38080 Heart valve 1,200
38602 Hepatocyte 445
38603 HER2* 890
37999 HER2DISH 12,000
38604 HHF-35 (MSA) 410
38606 HMB45 435
38999 IDH1 R132H 865
38610 IgA 340
38612 IgG 340
38999 IgG4 505
38613 IgM 300
38141 Immunofluorescence 2,820
38999 INI1 520
38301 IRON 75
38004 Jaw/mandible, resection 1,440
38005 Jaw/mandible, resection with neck content 2,880
38615 Kappa 340
38618 Ki-67 (MIB-1) 470
38140 Kidney needle biopsy 900
38141 Kidney needle biopsy (with immunohist 2,820
38142 Kidney, nephrectomy 1,440
38142 Kidney, nephrectomy and partial nephr 1,440
38143 Kidney, wedge biopsy 600
38619 Lambda 360
38108 Large intestine, resection 2,880
38004 Larynx, laryngectomy 1,440
38005 Larynx, laryngectomy with neck content 2,880
38211 Leg, amputation (AK, BK) for non-tumo 2,880
38211 Leg, amputation for gangrene 2,880
  Liquid-based Pap smear 720
38121 Liver needle biopsy 600
38123 Liver resection 1,440
38122 Liver wedge biopsy 600
38123 Liver, resection 1,440
38999 LMP-1 300
38071 Lung, lobectomy 1,440
38072 Lung, lobectomy with lymph nodes 2,880
38070 Lung, wedge biopsy 1,200
38090 Lymph node, radical dissection 1,440
38301 Masson 75
38625 Melan-A 480
38524 MLH1 530
38524 MSH2 530
38524 MSH6 530
38301 Mucin 75
38631 MUM-1 495
38200 Muscle biopsy 600
38201 Muscle biopsy with special study 2,880
38633 Myeloperoxidase (MPO) 375
38634 MyoD1 460
38634 Myogenin 460
38999 Napsin A 450
38020 Nerve with resin study 1,620
38640 NSE 555
38130 Omentectomy 600
38130 Omentum, omentectomy 600
38172 Ovarian mass 1,440
38172 Ovary, oophorectomy for tumor 1,440
38999 P16 500
38646 p53 470
38648 P63 540
38301 PAMS 75
38002 Paraffin block 1 block 600
38003 Paraffin block 2 block ขึ้นไป 1,200
38003 Paraffin block ตั้งแต่ 2 block ขึ้นไป 1,200
38005 Parotid/salivary gland with neck node 2,880
38301 PAS 75
38301 PASD 75
38532 PAX5 505
38170 Pelvic exenteration (uterus with urin 3,600
38004 Penis, amputation 1,440
38005 Penis, amputation with groin nodes 2,880
38003 Placenta, whole 1,200
38654 PLAP 385
38539 PMS2 590
38539 PMS2 590
38658 PR* 685
38152 Prostate gland, prostatectomy for BPH 1,200
38153 Prostate gland, prostatectomy with node dissection 2,880
38153 Prostate gland, prostatectomy with ra 2,880
38151 Prostate gland, prostatic  chips (TUR 1,740
38151 Prostate gland, TUR-P/prostatectomy 1,740
38150 Prostate, needle biopsy 1,200
38660 PSA 350
38109 Rectum 1,440
38110 Rectum with node dissection 2,880
38110 Rectum, resection 2,880
38301 Reticulin 75
38664 S-100 375
38005 Salivary gland with neck node 2,880
38230 Skin biopsy (Dermatosis) 600
38104 Small bowel, resection 1,440
38105 Small bowel, resection 2,880
38105 Small bowel, resection with node diss 2,880
38671 Smooth muscle actin (SMA) 375
38301 Spirochete 75
38004 Spleen, resection/splenectomy 1,440
38102 Stomach, gastrectomy 1,440
38103 Stomach, gastrectomy 2,880
38103 Stomach, gastrectomy with node dissec 2,880
38676 Synaptophysin 435
38999 TCR Beta F1 675
38640 TCR Gramma+Delta 555
38678 TdT 805
38160 Testis, unilateral or bilateral orchi 600
38031 Thyroid gland with node dissection 2,880
38030 Thyroid gland, lobectomy/subtotal/total 1,440
38030 Thyroidectomy (lobectomy or subtotal 1,440
38031 Thyroidectomy with node dissection 2,880
38681 TIA-1 470
38005 Tongue with neck nodes 2,880
38060 Tonsil, each specimen 290
38060 Tonsils, tonsillectomy 290
38682 TTF-1 480
38144 Urinary bladder, cystectomy 1,440
38145 Urinary bladder, cystectomy with/without lymph nodes 2,880
38146 Urinary bladder, cystoscopic biopsy 290
38147 Urinary bladder, TUR-BT 600
38147 Urinary bladder, TUR-tumor 600
38176 Uterus with cervical conization 2,880
38176 Uterus with cervical dysplasia 2,880
38177 Uterus with multiple groups of lymph 2,880
38171 Uterus with multiple groups of lymph nodes 3,600
38180 Uterus with or without adnexa 1,440
38178 Uterus with ovarian tumor 2,880
38179 Uterus, hysterectomy (TAH) 1,200
38180 Uterus, hysterectomy with adnexa 1,440
38161 Vas deferens, vasectomy 290
38161 Vasectomy (unilateral or bilateral) 290
38687 Villin 400
38688 Vimentin 435
38004 Vulva, vulvectomy 1,440
38005 Vulva, vulvectomy with lymph nodes 2,880
38171 Wertheim s operation 3,600
38120 Whipple s operation 2,880
38120 Whipple's specimen 2,880
38689 Wilms' tumor 445
38302 การตรวจเซลล์วิทยา - Gynecological spe 120
38301 การตรวจเซลล์วิทยา - Non-Gynecological 600
38010 การตรวจด้วยวิธี Frozen section  1,395
38005 อวัยวะหรือส่วนของอวัยวะที่ต้องเลาะต่อมน้ำเหลือง 2,880
38004 อวัยวะหรือส่วนของอวัยวะที่ไม่ต้องเลาะ 1,440
38004 อวัยวะหรือส่วนของอวัยวะที่ไม่เลาะต่อมน้ำเหลือง 1,440