ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ปี 2555

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง วารสาร
1. Androgen-producing adrenocortical carcinoma: Report of 3 cases with different clinical presentations. Jaruratanasirikul S, Patarapinyokul S, Mitranun W. J Med Assoc Thai. 2012 Jun;95(6):816-20.
2. Case report: Autochthonous Disseminated Dermal and Visceral Leishmaniasis in an AIDS Patient, Southern Thailand, Caused by Leishmania siamensis. Bualert L, Charungkiattikul W, Thongsuksai P, Mungthin M, Siripattanapipong S, Khositnithikul R, Naaglor T, Ravel C, El Baidouri F, Leelayoova S. Am J Trop Med Hyg. 2012 May;86(5):821-4. doi: 10.4269/ajtmh.2012.11-0707.
3. Changes in oral cytokeratin expression in HIV-infected subjects with long-term use of HAART. Nittayananta ., Mitarnun W, Talungchit S, Sriplung H. Oral Dis. 2012 Nov;18(8):793-801. doi: 10.1111/j.1601-0825.2012.01947.x.
4. Clinical outcomes of gastrointestinal stromal tumor in southern Thailand. Pornsuksiri K, Chewatanakornkul S, Kanngurn S, Maneechay W, Chaiyapan W, Sangkhathat S. World J Gastrointest Oncol. 2012 Nov 15;4(11):216-22. doi: 10.4251/wjgo.v4.i11.216.
5. Effects of autogenous growth factors on heterotopic bone formation of osteogenic cells in small animal model. Arpornmaeklong P, Pripatnanont P, Kittidumkerng W, Mitarnun W.

J Craniomaxillofac Surg. 2012 Jun;40(4):332-40. doi: 10.1016/j.jcms.2011.05.006.

6. Effects of long-term use of antiretroviral therapy on the prevalence of oral Epstein-Barr virus. Amornthatree K Sriplung HMitarnun WNittayananta W.
J Oral Pathol Med. 2012 Mar;41(3):249-54. doi: 10.1111/j.1600-0714.2011.01089.x.
7. Ellagitannin from Quercus infectoria eradicates intestinal colonization and prevents renal injuries in mice infected with Escherichia coliO157:H7. Voravuthikunchai SP, Suwalak S, Mitranan W. J Med Microbiol. 2012 Oct;61(Pt 10):1366-72. doi: 10.1099/jmm.0.044495-0..
8. Epstein-Barr virus-associated smooth muscle tumor of the tonsil. Suwansirikul S, Sukpan K, Sittitrai P, Suwiwat S, Khunamornpong S. Auris Nasus Larynx. 2012 Jun;39(3):329-32. doi: 10.1016/j.anl.2011.07.013.
9. Extranodal NK/T-cell Lymphoma, Nasal Type, Includes Cases of Natural Killer Cell and αβ, γδ, and αβ/γδ T-cell Origin: A Comprehensive Clinicopathologic and Phenotypic Study. Pongpruttipan T, Sukpanichnant S, Assanasen T, Wannakrairot P, Boonsakan P, Kanoksil W, Kayasut K, Mitarnun W, Khuhapinant A, Bunworasate U, Puavilai T, Bedavanija A, Garcia-Herrera A, Campo E, Cook JR, Choi J, Swerdlow SH. Am J Surg Pathol. 2012 Apr;36(4):481-99. doi: 10.1097/PAS.0b013e31824433d8.
10. Fetal cardiac rhabdomyoma with hydrops fetalis: report of 2 cases and literature review. Pruksanusak N, Suntharasaj T, Suwanrath C, Phukaoloun M, Kanjanapradit K. J Ultrasound Med. 2012 Nov;31(11):1821-4.
11. Fragile X Syndorme. Pruksanusak N, Limprasert P. Songkla Med J Vol.30(3) May-June 2012;153-166
12. Identification and characterization of two novel JARID1C mutations: suggestion of an emerging genotype-phenotype correlation. Rujirabanjerd S, Nelson J, Tarpey PS, Hackett A, Edkins S, Raymond FL, Schwartz CE, Turner G, Iwase S, Shi Y, Futreal PA, Stratton MR, Gecz J. Eur J Hum Genet. 2012 Sep;20(9):1010.
13. Impacts of HIV infection and long-term use of antiretroviral therapy on the prevalence of oral human papilloma virus type 16. Amornthatree K, Sriplung H, Mitarnun W, Nittayananta W. J Oral Pathol Med. 2012 Apr;41(4):309-14. doi: 10.1111/j.1600-0714.2011.01117.x.
14. Prognostic significance of serum proangiogenic molecules in patients with de novo non-Hodgkin lymphomas. Rujirojindakul P, Lekhakula A. ScientificWorldJournal. 2012;2012:215231. doi: 10.1100/2012/215231.
15. Prognostic significance of tissue inhibitor of metalloproteinase-1 in breast cancer. Dechaphunkul A, Phukaoloun M, Kanjanapradit K, Graham K, Ghosh S, Santos C, Mackey JR. Int J Breast Cancer. 2012 Nov;2012:290854.
16. Prognostic Value of HPV18 DNA Viral Load in Patients with Early-Stage Neuroendocrine Carcinoma of the Uterine Cervix. Siriaunkgul S, Utaipat U, Suwiwat S, Settakorn J, Sukpan K, Srisomboon J, Khunamornpong S. Asian Pac J Cancer Prev. 2012;13(7):3281-5.
17. Survival and prognostic factors of different sites of head and neck cancer: an analysis from Thailand. Pruegsanusak K, Peeravut S, Leelamanit V, Sinkijcharoenchai W, Jongsatitpaiboon J, Phungrassami T, Chuchart K, Thongsuksai P. Asian Pac J Cancer Prev. 2012;13(3):885-90
18. The effects of Andrographis paniculata (Burm.f.) Nees on the pharmacokinetics and pharmacodynamics of midazolam in healthy volunteers. Wongnawa M, Soontaro P, Riditid W, Wongpoowarak P, Ruengkittisakul S. Songklanakarin J Sci Technol. 2012 Sep-Oct;34(5):533-9.
19. The prognostic value of p53, Bcl-2 and Bax expression in laryngeal cancer. Boonyaphiphat P, Pruegsanusak K, Thongsuksai P. J Med Assoc Thai. 2012 Oct;95(10):1317-20.
20. Transforming growth factor-beta signaling promotes hepatocarcinogenesis induced by p53 loss. Morris SM, Baek JY, Koszarek A, Kanngurn S, Knoblaugh SE, Grady WM. Hepatology. 2012 Jan;55(1):121-31. doi: 10.1002/hep.24653
21. VACTERL Association in a Male Infant with an Additional Genomic Segment on Chromosome 17p. Kanngurn S, Suebsinsatchawong R, Limprasert P. Siriraj Med J 2012;64(6):196-8.
22. Young coconut juice can accelerate the healing process of cutaneous wounds.
Radenahmad N, Saleh F, Sayoh I, Sawangjaroen K, Subhadhirasakul P, Boonyoung P, Rundorn W, Mitranun W.

BMC Complementary and Alternative Medicine 2012, 12:252 

doi:10.1186/1472-6882-12-252.

23. A Comparison of FISH and Microarray Technologies for Detecting Mosaicism for Trisomy 21. Charalsawadi C, Papavasiliou P, Dumur C, Ferreira-Gonzalez A, York TP, Jackson-Cook C. Cytogenet Genome Res 2012;136(4):342.

24. Correlation between serum tumor markers, tissue proliferative activity, and clinicopathologic factors in patients with locally advanced esophageal squamous cell carcinoma. Sunpaweravong S, Sunpaweravong P, Puttawibul P, Boonyaphiphat P, Nitiruangjaras A. J Clin Oncol 30, 2012 (suppl; abstr e14639)
25. Differential diagnosis of chikungunya, dengue viral infection and other acute febrile illnesses in children. Laoprasopwattana KKaewjungwad LJarumanokul RGeater A. Pediatr Infect Dis J.  2012 May;31(5):459-63. doi: 10.1097/INF.0b013e31824bb06d.
26. Immediate spin crossmatch in patients who had negative irregular antibody: preliminary data in Thai patients. Promwong C, Siammai S, Hassarin S, Buakaew J, Yindee W, Wongba K. Vox Sang2012 Jul;103(Supplement1):205.
27. Leptospirosis among river water rafters in Satoon, Southern Thailand.  Chusri SSritrairatchai SHortiwahul TCharoenmak BSilpapojakul K . J Med Assoc Thai. 2012 Jul;95(7):874-7. 
28. Resistance of Asian Cryptococcus neoformans serotype A is confined to few microsatellite genotypes.  Pan W, Khayhan K, Hagen F, Wahyuningsih R, Chakrabarti A, Chowdhary A, Ikeda R, Taj-Aldeen SJ, Khan Z, Imran D, Sjam R, Sriburee P, Liao W, Chaicumpar K, Ingviya N, Mouton JW, Curfs-Breuker I, Boekhout T, Meis JF, Klaassen CH.  PLoS ONE 7(3): e32868. doi:10.1371/journal.pone.0032868