กลับหน้าหลักการบริการห้องปฏิบัติการนอกเวลา 

เคมีคลินิก:              ชั้น 1 อาคารพยาธิวิทยา

วันทำการ:              ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 16.30 – 08.30 น.

หมายเลขโทรศัพท์:  0 7445 1563


โลหิตวิทยา:            ชั้น 1 อาคารพยาธิวิทยา

วันทำการ:               ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 16.30 – 08.30 น

หมายเลขโทรศัพท์:  0 7445 1562


จุลทรรศนศาสตร์คลินิก:  ชั้น 1 อาคารพยาธิวิทยา

วันทำการ:                    ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 16.30 – 08.30 น.

หมายเลขโทรศัพท์:        0 7445 1566


จุลชีววิทยา:            ชั้น 3 อาคารพยาธิวิทยา

วันทำการ:               ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 16.30 – 08.30 น.

หมายเลขโทรศัพท์:  0 7445 1582


ภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยา:  ชั้น 3 อาคารพยาธิวิทยา

วันทำการ:                     วันราชการ ตั้งแต่เวลา 16.30 – 20.00 น.

                                   เสาร์,อาทิตย์และวันหยุด 8:30-16:30

หมายเลขโทรศัพท์:         0 7445 1585


นิติเวชศาสตร์และพิษวิทยา:   ชั้น 2 อาคารพยาธิวิทยา

วันทำการ:                         วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 8:30 – 16.30 น.

                                      (รับสิ่งส่งตรวจถึง 12:00 น.เท่านั้น)

หมายเลขโทรศัพท์:             0 7445 1570