คู่มือการส่งตรวจทางมนุษยพันธุศาสตร์
(คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

-การตรวจโครโมโซม: ใบขอตรวจทางห้องปฏิบัติการเซลล์พันธุศาสตร์

-การตรวจดีเอ็นเอ: ใบขอตรวจทางห้องปฏิบัติการอณูพันธุศาสตร์

 

คำแนะนำก่อนส่งตรวจ 

1. พิจารณาข้อบ่งชี้ทางคลินิกเพื่อตรวจโครโมโซมและเก็บตัวอย่างให้เหมาะสม โดยมีใบยินยอมที่ได้ลงนามรับทราบและยินยอม

2. ใช้วิธีเก็บที่ถูกต้อง หลักสำคัญคือ เก็บให้ได้เซลล์ที่มีชีวิต ปลอดเชื้อและสารพิษรบกวนหรือยับยั้งการแบ่งเซลล์

3. หลอดเก็บตัวอย่างระบุ ชื่อ-สกุลผู้ป่วย HN. วันที่เก็บและชนิดของเซลล์ที่เก็บ ติดฉลากไว้เสมอ

4. การขอรับคำปรึกษาทางพันธุศาสตร์ ส่งพ่อ แม่ หรือญาติพี่น้องที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยโครโมโซมผิดปกติไปปรึกษา ควรแจ้งหน่วยมนุษยพันธุศาสตร์ล่วงหน้าเพื่อนัดเวลาและเตรียมข้อมูล