กลับหน้างานบริการหน่วยมนุษยพันธุศาสตร์

การรายงานผล : 

1. น้ำคร่ำ รายงานผลหลังจากได้รับตัวอย่าง 15 วันทำการ เมื่อครบ 15 วันทำการหากไม่ได้รับผลจะแจ้งผู้ส่งเพื่อนัดเวลาที่คาดว่าจะรายงานผลให้ทราบ

2. ตัวอย่างของหน่วยบริบาลทารกในครรภ์ รายงานผลผ่านระบบ LAN ซึ่งผลปกติแสดงคารีโอไทพ์ไม่มีภาพ แต่มีสำเนาที่หน่วยมนุษยพันธุศาสตร์ ถ้าผลผิดปกติหรือมีปัญหาจะแจ้งผ่าน LAN และโทรศัพท์ และส่งใบรายงานผลพร้อมภาพ


3. ตัวอย่างตรวจจากโรงพยาบาลภายนอก ส่งใบรายงานผลพร้อมภาพคารีโอไทพ์ทุกรายทางไปรษณีย์ด่วนหรือฝากกับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลนั้น กรณีผลผิดปกติหรือมีปัญหาจะแจ้งทางโทรศัพท์/โทรสารถึงผู้ส่งหรือเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเท่านั้น นอกจากนี้หน่วยฯสามารถแจ้งผลทาง e-mail หากแพทย์ผู้ส่งแจ้ง e-mail address ของผู้รับผิดชอบ(ยกเว้นผลตรวจเซลล์มะเร็งเม็ดเลือด จะส่งผลผิดปกติทาง LAN และไม่ส่งใบรายงานพร้อมภาพ)

4. เลือด ไขกระดูก ชิ้นเนื้อต่างๆ รายงานผลหลังจากได้รับตัวอย่างภายใน 10-20 วันทำการ ยกเว้นชิ้นเนื้อบางรายอาจนานถึง 40 วันทำการ

5. ตัวอย่างส่งตรวจ DNA study กรณีการทดสอบที่ทำเองรายงานผลหลังจากได้รับตัวอย่างภายใน 4-5 สัปดาห์ การทดสอบที่ส่งต่อศิริราชพยาบาลรายงานผลหลังจากได้รับตัวอย่างภายใน 2-4 เดือน