คู่มือการส่งตรวจทางจุลชีววิทยาคลินิก
          (คลิกเพื่อเปิดดูคู่มือ) 

ตารางความไวของเชื้อแบคทีเรียต่อยาต้านจุลชีพ

Toggle editor Status Category * Featured Access Language Tags Type or select some tags Note Version Note Joomla! 3.9.8 — © 2020 pathology View Site0Visitors1Administrator0MessagesLog out