เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ ปี 2552

 

 
หนังสือประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านนิติเวชศาสตร์สำหรับแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ download
บทที่ 1  บาดแผลกระสุนปืนสงครามและวัตถุระเบิด download
บทที่  2  บาดแผลในทางนิติเวชศาสตร์และการประยุกต์ใช้ในทางกฎหมาย download
บทที่  3  เสียชีวิตจากการขาดออกซิเจน download
บทที่  4  การตรวจสถานที่เกิดเหตุ download
บทที่  5  ใบชันสูตรบาดแผล download
บทที่  6  รายงานการชันสูตรศพ download
บทที่  7  DNA กับงานนิติเวชศาสตร์ download
บทที่  8  การตรวจความสัมพันธ์ทางสายเลือดร่วมบรรพบุรุษเดียวกัน download
บทที่  9  การเป็นพยานศาลของแพทย์ download
คำถาม และ คำตอบ แต่ละหัวข้่อบรรยาย บันทึกจากการอบรมเชิงปฏิบัติการ download

  


 

เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ ปี 2553

 

 
หนังสือประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านนิติเวชศาสตร์สำหรับแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ 2553 download
บทที่ 1 การพิสูจน์ตัวบุคคล download
บทที่ 2 การชันสูตรพลิกศพ ณ สถานที่เกิดเหตุ download
บทที่ 3 การประมาณเวลาตาย download
บทที่ 4 บาดแผล download
บทที่ 5 บาดแผลกระสุนปืน download
บทที่ 6 บาดแผลกระสุนปืนสงครามและวัตถุระเบิด download
บทที่ 7 การเสียชีวิตจากการขาดออกซิเจน download
บทที่ 8 การประทุษร้ายทางเพศในทางนิติเวชศาสตร์ download
บทที่ 9 การเก็บวัตถุพยานสำหรับงานตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอ download
บทที่ 10 การเลือกใช้การทดสอบลายพิมพ์ดีเอ็นเอในงานนิติเวช download
บทที่ 11 การเขียนรายงานทางการแพทย์ในทางนิติเวชศาสตร์ download
บทที่ 12 การเป็นพยานศาลของแพทย์ download
บทที่ 13 นิติเวชศาสตร์กับการประยุกต์ใช้ในทางกฎหมาย download
บทที่ 14 ทันตนิติวิทยาศาสตร์ download
คำถาม และคำตอบ จากการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 download

 


 โปรแกรมฐานข้อมูลคำนวณทางสถิติ สำหรับงานตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอ 

 PSU CalPat V1.22

 

psucalpatv1 2

download for Microsoft Access file (v. 1.22)

download for WinRAR file (v.1.22) 

download for Manual file

บทความวิชาการ เรื่องโปรแกรม PSU CalPat v.1.2

 

 PSU CalPat V 1.4

 

โปรแกรมฐานข้อมูลสำหรับคำนวณค่าทางสถิติในงานตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอทางนิติเวชศาสตร์

(PSU CalPat รุ่น 1.4) เป็นโปรแกรมแจกฟรี หน่วยงานใดสนใจนำไปใช้

สามารถทำจดหมายแจ้งถึง หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ สงขลา

 

 


 

 หนังสือ ชันสูตรศพมุสลิม : ประสพการณ์จากมาเลเซีย-สิงคโปร์

  พิมพ์ครั้งที่ 1, ชานเมืองการพิมพ์ ,2554, 130 หน้า

 ISBN 978-616-7375-71-7

 วิธู  พฤกษนันต์, สุภัทร  ฮาสุวรรณกิจ บรรณาธิการ  

download หนังสือทั้งเล่ม

  


 ข้อกำหนดการบันทึกความแตกต่างของลำดับเบสไมโตคอนเดรียบริเวณ

 control region เมื่อเปรียบเทียบกับสายอ้างอิง (rCRS)  

download เอกสาร

 


  การอบรมเครือข่ายนิติพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย

 เรื่อง "Forensic Genetic Examination Workshop"

 วันที่ 15-16 กันยายน 2554

 ณ อาคารสัจธรรม ชั้น 3 สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ กรุงเทพมหานคร

 

1. Lecture note เรื่อง "ดีเอ็นเอกับความสัมพันธ์ทางสายเลือด" บรรยายโดย ศ.นพ.ธานินทร์  ภู่พัฒน์

2. Lecture note เรื่อง "สถิติความสัมพันธ์เครือญาติโดยดีเอ็นเอ" บรรยายโดย ศ.นพ.ธานินทร์  ภู่พัฒน์

3. Lecture note เรื่อง "Mixed Profile Analysis" บรรยายโดย ศ.นพ.ธานินทร์  ภู่พัฒน์

  


 แนวปฏิบัติในการแปลผลการตรวจลำดับเบสบนไมโตคอนเดรีย

โดย....คณะทำงานวิทยาศาสตร์ด้านวิธีการตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอ (SWGDAM)  

download เอกสาร

 


 แนวปฏิบัติในการแปลผลการตรวจ Y-STR

โดย....คณะทำงานวิทยาศาสตร์ด้านวิธีการตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอ (SWGDAM) 

download เอกสาร